Capacitatea de influneță, imperativă în sfera politică, se evaluează permanent prin prisma valorilor și principiilor ce o compun. Cuvintele produc efecte. Ideile generează acțiuni.

“Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi”

 Ioan 8.32

Considerente de perspectivă și convingeri:

România are nevoie de lideri credibili, de oameni care promovează valori în care cred și care le respectă, respectiv le internalizează, ceea ce le asigură lor credibilitatea individuală și fac ca ceea ce promovează să fie credibil în sociatate;

România are nevoie de o reașezare a valorilor într-un proiect de țară pe care să il putem urmări printr-o planificare strategică. Trebuie să urmărim cu multă responsabilitate transformarea profundă a societății, tocmai pentru a exista dezvoltare. Pe fondul unor reflexe comunistoide încă persistente în societate, ce promovau furtul, minciuna, parvenirea, lingușeala etc., vom putea în cel mai bun caz să rămânem la stadiul de societate extrem de coruptă, dar tolerată într-o societate eruopeană, ce are nevoie doar de componenta geo-stragegică a țării noastre. Sub nici o formă nu putem așa progresa, eventual doar să încercăm să respectăm procedurile europene care ne sunt impuse. Cred că lupta anti-corupție declanșată în România poate doar trata efectele, dar nu cauzele unei societăți viciate de mulți ani de formare în sistemul non-valoric comunist. Valorile în societate se cultivă, iar pentru asta este nevoie de cât mai mulți oameni de bună credință, care cred și sunt trăitori ai acestor valori, să se implice activ în societate pentru a crea un model de bună practică în sfera publică;

România are nevoie de o viziune, de ceva pentru care merită să luptăm, strategic gândită pe fiecare domeniu de activitate, iar ulterior o politică de resurse umane care să coopteze în fiecare domeniu acele personalități care pot contribui cu experiența și expertiza lor. Un astfel de demers cere gândire strategică și oameni de viziune, ce odată intrați în sfera publică să poată să coaguleze oameni și resurse necesare unei astfel de viziuni;  

România are nevoie de o reafirmare clară a politicii externe, mai ales în contextul internațional globalizat, din ce în ce mai dinamic, având provocări atipice și greu de gestionat individual. Acest lucru are un puternic impact asupra securității naționale și individuale, asupra economiei, asupra bunăstării statului, iar implicațiile pot continua. Prin reafirmare înțeleg nu doar o trecere în revistă în mod declarativ a parteneriatelor mult-clamate, ci o dezvoltare a acestora pe diversele paliere ce compun aceste parteneriate. Mă rezum în a afirma cu titlu de exemplu parteneriatul cu SUA, ce trebuie să depășască faza de bun parteneriat pe apărare și inteligence, fiind necesară activarea în sfere precum economic, shimb de tehnologie, cultură sau educație, ca să menționez doar încă câteva componente aproape inexistente în acest parteneriat;  

România trebuie să își asume responsabil rolul de lider regional, mai ales având în vedere evenimentele recente și situația din țările din jur. Faptul că țara noastră este o insulă de stabilitate și pace în regiune, că avem un climat democratic, sunt premise ce se pot constitui ca puncte de plecare în acest demers ambițios, dar necesar;  

România trebuie să fie guvernată de oameni cinstiți și corecți, care să promoveze o viziune liberală în mediul economic și în administrație, iar acest lucru poate fi făcut doar de oameni care să nu fie sub nici o formă legați de mendrele trecutului comunist, ori de perioada de tranziție postcomunistă definită de corupție. Cred că doar o guvernare cu oameni credibili și capabili, poate asigura României un viitor prosper și de dorit, în perioada care urmează.

Am ferma convingere că dincolo de ce putem noi face, atunci când ne implicăm cu bună credință, dăruire și entuziasm, există susținerea din partea concetățenilor și ajutor de la Dumnezeu, în a putea contribui la o transformare în bine a societății.