Curriculum vitae

EDUCAȚIE

2010  Doctor în Teologie, Universitatea București

2009  Doctor în Științe Politice, SNSPA-București

2006-2009  Doctorand Școala Națională de Studii  Politice și Administrative – București

 2007-2010  Doctorand Teologie, Universitatea din Bucureşti                             

2008  Bursă cercetare doctorală la Fuller Seminary, Pasadena, USA 2008  Bursă cercetare doctorală la Regen’s Park Collage, Oxford University,  UK

2004-2005  Specializare „Învăţământ la Distanţă şi IT în Procesul Educaţional” MAF, California, USA

2004-2005   Postuniversitar, Politehnica Timişoara: „Management competitiv –resurse umane, financiare şi marketing în administraţia publică”

2003 / 2001  Cursuri post-universitare, Institutul Olford, Memphis,TN, USA

1994 – 1998  Licenţiat în Teologie, ITB București, RO

1994 – 1995  Institutul Luther Rice, Atlanta, GA, USA

1990 – 1994  Liceul Teoretic Haţeg, Județul Hunedoara, RO

CĂRȚI PUBLICATE

Educație prin E-Learning, Editura Academiei Oamenilor de Știință din România, 202O co-autori: Doina Baciu, Larisa Ivașcu & Daniel Fodorean;

Libertatea religioasă: o abordare normativă, Editura Didactică și Pedagogică,  București 2011;

Evaluarea spiritualității creștine europene în postmodernism, Editura Didactică și Pedagogic, București 2011;

Managementul Conflictelor , Editura Didactică și Pedagogică, București 2009, co-autor: Conf. Dr. Străinescu  Ioan;

Management ONG, Editura Didactică și Pedagogică, București 2007, co-autor: Conf. Dr. Străinescu Ioan

Management ONG, Ediția a II-a – Revizuită, Editura Didactică și Pedagogică, București 2011, co-autor: Conf. Dr. Străinescu Ioan;

Drept și Administrație Bisericească , Editura Cartea Universitara, Bucuresti 2006, co-autor: Conf. Dr. Străinescu Ioan;

ARTICOLE

Ben-Oni Ardelean, „Viziune, expertiză și master-plan pentru societate”, în Politics &   Media,Nr.5, februarie, PR & Media Strategies Group, Hunedoara 2011, pp.24-26;

Ben-Oni Ardelean, „Traiectoria speranței românilor”, în Politics & Media, Nr.4, ianuarie, PR &Media Strategies Group, Hunedoara 2011, pp.10-12;

Ben-Oni Ardelean, „Viziune alternativă”, în Politics & Media, Nr.2, noiembrie, PR &   MediaStrategies Group, Hunedoara 2010, pp.21-13;

Ben-Oni Ardelean, „Timpul alocat mass-mediei: reflexivitate, identitate   și înfluență spirituală”,în Orizonturi eterne – Revistă de viziune creștină, Nr.8,   Editura Little Lamb, Suceava 2011,pp.14-16;

Ben-Oni Ardelean, „Revitalizare prin responsabilizare civică: asumarea vocației   creștine”, înHarul, Nr.230, Februarie, Almariones, Lugoj 2011, pp.4,5;

Ben-Oni Ardelean, „Postmaterialismul: o nouă etapă spirituală”, în Farul Creștin,   (RevistaComunității Bisericilor Creștine Baptiste Arad), Carmel Print, Arad – martie   2011, pp.13,14;

Ben-Oni Ardelean, „Înălțimi și abisuri”, în Politics & Media, Nr.6, martie, PR & Media Strategies Group, Hunedoara 2011, pp.42,43;

Ben-Oni Ardelean, „Geneza societății europene”, în Politics & Media, Nr.7, aprilie, PR&Media Strategies Group, Hunedoara 2011, pp.16-20;

Ben-Oni Ardelean, „Familia în modernitatea actuală: împlinire sau neliniște?”, în Harul, Nr.231, Februarie, Almariones, Lugoj 2011, pp.3,4;

Ben-Oni Ardelean, „Decreștinarea europeană: „devrăjirea” sau „revrăjirea” societății?”,  în Politics & Media, Nr.8, mai, PR & Media Strategies Group, Hunedoara 2011, pp.4-9;

Ben-Oni Ardelean, „Condiția spirituală europeană”, în Creștinul Azi, (Revista bisericilor   creștine baptiste din România) Nr.126, ianuarie-februarie, București 2011, pp.4-6;

Ben-Oni Ardelean, „Stat, speranță și scandal”, în Politics & Media, Nr.1, octombrie, PR&Media Strategies Group, Hunedoara 2010, pp.15-16;

Ben-Oni Ardelean, „Implicarea creștinului în societate”, în Orizonturi eterne – Revistă   deviziune creștină, Nr.7 – decembrie, Editura Little Lamb, Suceava 2010, pp.10-12;

Ben-Oni Ardelean, „Iată semnul!”, în Harul, Nr.228, decembrie, Almariones, Lugoj   2010, pp.3-4;

Ben-Oni Ardelean, „Educarea moralității la români”, în Politics & Media, Nr.3,  decembrie, PR& Media Strategies Group, Hunedoara 2010, pp.9-11;

 Ben-Oni Ardelean, „Un evanghelic în drum spre Bruxelles”, în Creștinul Azi, (Revista Bisericilor Creștine Baptiste din România), Nr.116 – mai/iunie, București 2009, pp.10- 13;

Ben-Oni Ardelean , „Supremația lui Dumnezeu în Istoria Exodului”, în Farul  Creștin (RevistaComunității Bisericilor Creștine Baptiste Arad), Carmel Print, Arad –  august 2006, pp.5-6;

COLECȚII DE ARTICOLE

Ben-Oni Ardelean, în Mesaje la Golgota, (vol.coletiv), editor: Florin Tăbăcaru – Sebeș,2014; Vol. 25, ISBN 973-98680-0-2, Editura Curierul Creștin, Timișoara 2020, pp. 37-89;

Ben-Oni Ardelean, “O dezvoltare armonioasa a țării”, în Știință și Inginerie, (vol.coletiv),co-autori: Mircea Bejan, Victoria Cotorobai, Dumitru Gârdan, Mihai Radu Boitoș, LucianCorneliu Ocolișan, Gheorghe Vetran, lucrare susținută în: A XIV-a Conferință Internațională– multidisciplinară „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii românești” – Sebeș,2014; Vol. 25, ISSN 2067-7138, Editura Agir, București 2014, pp. 9-16;

 Ben-Oni Ardelean, “Dreptatea în societatea contemporană: o abordare politică”, în„Dreptatea – abordare juridica, politica, socială și teologica” (articol susținut la conferințanațională, Organizator: Facultatea de Drept, Universitatea Brașov, site: conferintadedrept.ro,Brașov, 30-31 octombrie 2012); Editura Universitară (CNCS), București 2012, pp.61-18;

 Ben-Oni Ardelean, „Etica postmodernă vs. morala creștină: impact asupra spiritualitățiicreștine”, în Jurnal Teologic, Vol. 11, Nr.2, Editura Universitară (CNCSIS), București 2012,pp.47-62;

Ben-Oni Ardelean, “Demersurile internaționale pentru libertate religioasă”, în Libertatea Religioasă mereu in actualitate, Editura Universitară (CNCS), București 2012, pp.154-162;

Ben-Oni Ardelean, “Cooperarea interumană pentru libertate religioasă”, în Libertate șicredință – între actualitate și necesitate, Editura Universitară (CNCS), București 2012,pp.13-22;

 Ben-Oni Ardelean, “Cooperarea interumană pentru libertate religioasă”, în „Libertate șicredință – între actualitate și necesitate”, (susținut la Conferința internațională, Organizator:Facultatea de Teologie Baptistă – UB & Societatea pentru Învățătura Poporului Român &Centrul pentru formare profesională continuă București – Asociația Conștiință și Libertate,București, 1-2 octombrie 2012); Editura Universitară (CNCS), București 2012, pp.13-22;

Ben-Oni Ardelean, „Individul în context: între comunitarism sau comunitate de identitate”,în Jurnal Teologic, Vol. 10, Editura Universitară (CNCSIS), București 2011, pp.31-38;

Ben-Oni Ardelean, „Rezumatul tezei de doctorat: Libertatea religioasă: o abordarenormativă”, în Pleroma. Studii și cercetări teologice, Anul XII, Nr.1, iunie 2010, Publicațieeditată de Institutului Teologic Penticostal din București, București 2010, pp.231-238; Ben-Oni Ardelean, „Rezumatul tezei de doctorat: Evaluarea spiritualității creștine europeneîn postmodernism”, în Pleroma. Studii și cercetări teologice, Anul XII, Nr.2, decembrie2010, Publicație editată de Institutului Teologic Penticostal din București, București 2010,pp.304-311;

Ben-Oni Ardelean, „Libertatea religioasă în România postcomunistă: noua lege a libertății religioase”, în Perspective politice, Facultatea de Științe Politice, Școala Națională de StudiiPolitice și Administrative, Vol. III, Nr. 2 – noiembrie, (CNCSIS / Indexat BDI – CEEOL &GESIS), București 2010, pp.41-69;

Ben-Oni Ardelean, „Evanghelia în relație cu statul laic și secularismul fundamentalist”, în Jurnal Teologic, Vol. 9, Ars Academica (CNCSIS), București 2010, pp.188-205;

Ben-Oni Ardelean, “Demersurile internaționale pentru libertate religioasă”, în Jurnalul Libertății de Conștiință, Editura Universitară (CNCS), București 2013, pp.36-46;

Ben-Oni Ardelean & Străinescu, Ioan, „Morala creștină în medierea și negociereaconflictelor”, în Jurnal Teologic, Vol. 9, Ars Academica (CNCSIS), București 2010, pp.23-48;

Ben-Oni Ardelean & Străinescu, Ioan, „Înființarea unei organizații neguvernamentale –ONG, susținută de Biserică”, în Jurnal Teologic, Vol. 5, Editura Ema, Brașov 2006, pp.25-46;

PUBLICAȚII INTERNAȚIONALE

Ben-Oni Ardelean, Ivascu Larisa, Turi Attila, Gaureanu Alin, Balan Monica, Business modelsfor sustainable development in the circular economy context, International Business Information Management Conference (33rd IBIMA2019), ISBN: 978-0-9998551-2-6, pp. 5326-5334,Granada, Spain 10-11 aprilie, 2019. – indexata ISI (WOS-Clarivate Analytics);

Ben-Oni Ardelean, Larisa Ivascu, Principles of Circular Economy in Romania, Europe and China, 3rd International Conference on Social, Education and Management Engineering(SEME2017), ISBN 978-1-60595- 515- 5, ISSN 2475-0042, pp. 238-242, 26-27 noiembrie 2017,Shanghai, China.- indexata BDI;

Ben-Oni Ardelean, Simona Rus, Marian Mocan, Larisa Ivascu, Lucian-Ionel Cioca,Conceptualization and examination of success factors in the banking system, 3rd GlobalConference on Business, Economics, Management and Tourism (BEMTUR), ProcediaEconomics and Finance vol. 39, ISBN 2212-5671, pp. 679-684, 26-28 November 2015, Roma,Italia. – indexata ISI (WOS-Clarivate Analytics);

 Ben-Oni Ardelean,  M. Izvercian, L. Ivascu, A. Radu, “A framework for risk assessment throug the integration of the HAZOP method and the qualitative analysis”, International Conference onSocial Science and Society (ICSSS), Advances in Education Research vol.32, ISBN 978-161275-061-3, pp. 123-127, 27-28 decembrie 2013, Korea, Jeju Island. – indexata ISI (WOS-ClarivateAnalytics);

Ben-Oni Ardelean, M. Izvercian, A. Radu, L. Ivașcu,”The Impact of Human Resources andTotal Quality Management on the Enterprise”, 12th International Symposis in Management,Universitatea Politehnica din Timișoara, Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 124,ISBN 1877-0428, pp. 27-33,11-12 octombrie 2013. – indexata ISI (WOS-Clarivate Analytics);

 Ben-Oni Ardelean, “Moral Minimalism: A March for Humanity Values”, prezentat la Conferințainternațională: “European Integration Through The Cooperation of Parliaments, Civil Society andThe Independent Regulatory Bodies in South-East Europe”, organizată de: SEECP & Assemblyof The Republic of Macedonia & European Movement & USAID & Friedrich EBERT Stiftung &National Democratic Institut (NDI); Panel II: Democracy and Human Rights between Legislation and Reality; key-speaker, Skopje, Macedonia – 15-16 aprilie 2013, SEECP Publ.;

 Ben-Oni Ardelean, Monica Izvercian, Larisa Ivascu & Alina Radu, “A Framework for Risk Assessment Through the Integration of the HAZOP Method and the Qualitative Analysis”, în Advance in Education Research, (Web of Scicence by ISI Thomson Reuters), 2013 – Vol.9, No.5,(ISI), electronic availibility: ier-institute.org, pp. 123-127;

 Ben-Oni Ardelean, “Youth Spere of Society”, susținut la Conferința internațională: “Youth,Democracy and Change”, parte a proiectului EU: Parlamentary Exchange Dialoque Program,organizat de GNAT (Parlamentul Turciei) & EU Parliament; key-speaker, Izmir, Turcia – 3-5iulie 2013; publ: http://pecs.tbmm.gov.tr;

Ben-Oni Ardelean, “Liberty: the forum internum of faith and belief”, în European Journal of Scicence and Theology, (Web of Scicence by ISI Thomson Reuters), Vol.32-32, , EcozonePublishing House, Iași, October 2013, pp. 23-33;

Ben-Oni Ardelean, “Message to North Korea: Set the People Free!”, susținut la conferința internațională: “The role of international organizations in resolving the issue of North Korean human rights”, organizat deInternational Parliamentarians’ Coalition for North Korean Refugees and Human Rights (IPCNKR), Parlamentul Poloniei; Varșovia, Polonia – 1-3 august2013, Publicat in Coreea;

Ben-Oni Ardelean, “Turkey and EU Perspectives on Good Governance”, susținut la Conferința internațională: “Good Governance”, parte a proiectului EU: Parlamentary Exchange DialoqueProgram, organizat de GNAT (Parlamentul Turciei) & CFCU & LDK & EU Parliament; PanelIII: key-speaker, Berlin, Germania – 28-29 aprilie 2013; Publ. Yeni Yildiz, Nr.5, Aprilie 2013,p.4;

Ben-Oni Ardelean, “The influence of the political factor upon the manager of the economic organization”, la International Business Information Management Conference (18th IBIMA) on9-10 May 2012 in Istanbul, Turkey (ISBN: 978-0-9821489-7-6, www.ibima.org), indexată înThomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science);

Ben-Oni Ardelean & Patricia-Luciana Runcan, “The portrait and the role of the supervisor in theprocess of supervision”, la 3rd World Cconference on Psychology, Counselling and Guidance,09-12 May 2012, Izmir, Turkey, organizată din Universitatea din Ankara, CESA. Procedia -Social and Behavioural Sciences – ELSEVIER ( www.elsevier.com) indexată în ScienceDirect,Scopus, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science), ISSN:1877-0509;

Ben-Oni Ardelean, „The Bible and Religious Freedom”, în Kairos – Evangelical Journal of Theology, (Indexat CEEOL, Directory of Open Access Journal – http://www.doaj.org/doaj?func=abstract&id=889260 ), Nr.2, Vol.4, Zagreb 2010, pp.181-194;

Ben-Oni Ardelean, “Religius Freedom Ethic’s Dimension: Individual vs. Communitarian“, înDemokracija, Dijalog I Dar-Al Salam, publicație a Evandeoski Teoloski Fakultet, Osijek 2012,Croația, pp.65-81;

Ben-Oni Ardelean, „Religious Freedom’s Ethic Dimension: Individual vs. Communitarian”, înThe Sphere of Politics, Volume XIX, Nr. 7 (161), titlu: Liberty of Faith and Conscience,Bucharest, (Cod CNCSIS 745 – Categoria B+, CEEOL), Iulie 2011, pp.21-29;

 Ben-Oni Ardelean, „Religious Freedom’s Ethic Dimension: Individual vs. Communitarian”, înLiberty of Faith and Conscience, European Christian Political Movement Publication, Amersfoort, Nederland, July 2011, pp.21-29;

Ben-Oni Ardelean, „Biblija i vjerska sloboda”, în Kairos – Evanđeoski teološki casopis,Godište IV. (2010), br. 2, (Indexat BDI – CEEOL), Zagreb 2010, pp. 233-245;

Ben-Oni Ardelean, “The Power to Influence Politics”, susținut la conferința internațională:Puterea de a fi altfel, organizat de Universitatea de Vest din Timișoara, 30-31 octombrie –Timișoara; publicat în volumul: Authority & Power of Christian Values, EDP – București, pp.217-224;

Ben-Oni Ardelean , “The Christian Politician: Between God’s Call and Political Interest” & „The Church and The Christian in Public Arena”, susținute la Conferinta ISSTA: “Church and StateRelationship: from Constantine the Great to Post-Maastricht Europe”, din seria conferințelor:“Religion and Politics”, key-speaker cu articol:, publicații online: www.issta.ro   & www.fto.ro/ altarul-reintregirii;

CONFERINȚE INTERNAȚIONALE

2020  Conferința Științifică Internațională “Integritate și libertate de conștiință”, key-speaker, videoconferința, organizată de Asociația « Conștiință și Libertate »  în colaborare cu Parlamentul României – Comisia Juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților, având drept parteneri : Secretariatul de Stat pentru Culte, Academia Română (INCE/CEMONT),  Universitatea Politehnică București,International Religious Liberty Association (SUA), Association Internationale pour la Défense de la Liberté Religieuse (Elveția), Université Paul-Valéry Montpellier 3 (France), Essachess-Journal for Communication Studies, Institutul pentru Studii Avansate Religioase și Comunicare Internetworking (Iarsic-Corhis) (Franța), Institute for Peace Studies in Eastern Christianity/Harvard Divinity School (SUA), 19 noiembrie 2020;

2019  The State of Europe Forum; Titlul Conferinței: “Europe: Our Common Heritage” – Parlamentul României – 10 mai 2019 – București;

2019 Conferința internațională: “Common views for closer cooperation in international affairs” , organizată de Fundația Konrad Adenauer; Estoril, Portugalia; 20-23 iunie 2019;

2019 Conferința internaționala:”Emerging Technologies Transforming Critical Infrastructure”, organizată de IF Idea Factory Think Tank la inițiativa, cu sprijinul comisiilor parlamentare și a ministerelor cu atribuții în infrastructura critică; Palatul Parlamentului, Bucuresti – 25-29 martie 2019;

2018  Conferința internațională: “Europe of the Carpathians”, din cadrul XXVIII Economic Forum din Krynica-Zdrój, 5-6 septembrie 2018;

2016: Conferinţa internațională: “Tineri în Europa – Ediție Aniversară”, organizat de Youth in Europe, Palatul Parlamentului – București, 19 aprilie 2016;

2016: Conferinţa internațională: “Tineri în Europa”, organizat de Youth in Europe – A Drug Prevention Programme, un program paneuropean care se desfăşoară sub patronajul preşedintelui Islandei, Olafur Ragnar Grimsson, care s-a implementat in Romania începând cu 2007; Palatul Parlamentului – București, 19 aprilie 2016;

2015: European Parliament Prayer Breakfast, a 18-a ediție, key-speaker, organizat de MEP din Parlamentul European; cu participare din 45 state; Titlul: „Jesus Among Us”, Parlamentul European – Bruxel, 2-3 decembrie;

2015: Conferința internațională: “The role of international organizations in resolving the issue of North Korean human rights”, organizat de International Parliamentarians’ Coalition for North Korean Refugees and Human Rights (IPCNKR), Parlamentul Viena; titlul referatului: “European support for human right values”; key-speaker, Viena, Austria – 12-13 august 2015;

2015: Conferința Internaționala pentru Iran liber: 1000 ASHRAF, Paris, key-speaker: „Let the people free”, Paris 25 iunie;

2015: Balkan Gathering Prayer Breakfast, organizat de Ben-Oni Ardelean din partea Senatului României; cu participare din 34 state; Titlul: „Toward a Society of Peace”, Parlamentul României – București, 23-24 mai;

2015: Conferința internațională: World Human Rights Cities Forum 2015, key-speaker: Human rights values for our societies, Guwangju, mai 2015;

2014: Parlamentul European, Evenimentul Micul Dejun cu Rugăciune – Ediția 2014, Bruxel – 3-7 decembrie 2014;

2014: Conferința Internaționala pentru Iran liber: 1000 ASHRAF, Paris, key-speaker: „Let the people free”, Paris 27 iunie;

2014: Conferința internațională: Puterea de a fi altfel, organizat de Universitatea de Vest din Timișoara, 30-31 octombrie – Timișoara; Ben-Oni Ardelean, “The Power to Influence Politics”, în Authority & Power of Christian Values, EDP – București, pp. 217-224;

2014: Conferința internațională: “The role of international organizations in resolving the issue of North Korean human rights”, organizat de International Parliamentarians’ Coalition for North Korean Refugees and Human Rights (IPCNKR), Senatul României; titlul referatului: “Romanian experience: democracy and freedom”; organizator / key-speaker, Senatul României, București – 21-23 august 2014;

2014: A XIV-a Conferință Internațională – multidisciplinară „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii românești” – Sebeș, 2014; Ben-Oni Ardelean , “O dezvoltare armonioasa a țării”, în Știință și Inginerie, (vol.coletiv), co-autori: Mircea Bejan, Victoria Cotorobai, Dumitru Gârdan, Mihai Radu Boitoș, Lucian Corneliu Ocolișan, Gheorghe Vetran; Vol. 25, ISSN 2067-7138, Editura Agir, București 2014, pp. 9-16;

2014: Conferința internațională AJC Global Forum Summit, Washington DC, 12-14 mai;

2014: Conferința Internațională NATO: “Contribution of Parliaments to NATO Enlargement”, Organizat de SEIMAS – Parlementul Lituaniei, Vilnius 27-28 martie; key-speaker: “NATO in the light of recent international development”;

2014: Parlamentul Sud Coreean, Evenimentul Micul Dejun cu Rugăciune – Ediția a 46-a, Seul – 6  martie 2014;

2014: Conferința internațională: Reflecţii asupra Holocaustului: evocând trecutul și privind spre viitor, Prezentare susținută: “Let’s act in unity for a better world”; Auschwitz – Birkenau, Polonia, 27 ianuarie 2014;

2014: Conferința internațională: Parlamentary Exchange Dialoque & Exchange, organizat de GNAT (Parlamentul Turciei) & EU Parliament; titlul referatului: “Importance of Interparliamentary Dialoque”; key-speaker; Ankara, Turcia – 15-17 ianuarie 2014; publ: http://pecs.tbmm.gov.tr; interviu: http://www.youtube.com/watch?v=6Ma-qqa-LRU;

2013: Parlamentul European, Evenimentul Micul Dejun cu Rugăciune – Ediția 2013, Bruxel – 4-7 decembrie 2013;

2013: Sesiune de comunicări științifice: „Tineri Baptiști în Europa. Influența factorilor sociali în prevenirea conduitei deviante”, organizat de Facultatea de Teologie Baptistă și Institutul Teologic Baptist, Invitat Prof.Univ.Dr.Jon Sigfusson, directorul de la ICSRA, Reykjavik, Islanda, 18 noiembrie 2013;

2013: Conferința internațională: “Dialoque Forum on Discrimination”, parte a proiectului EU: Parlamentary Exchange Dialoque Program, organizat de GNAT (Parlamentul Turciei) & EU Parliament; titlul referatului: “Discrimination on religious basis”; key-speaker, Capadocia (Nevsehir), Turcia – 10-11 septembrie 2013; publ: http://pecs.tbmm.gov.tr;

2013: Conferința internațională: “The role of international organizations in resolving the issue of North Korean human rights”, organizat de International Parliamentarians’ Coalition for North Korean Refugees and Human Rights (IPCNKR), Parlamentul Poloniei; titlul referatului: “Message to North Korea: Set the People Free!”; key-speaker, Varșovia, Polonia – 1-3 august 2013;

2013: Conferința internațională: “Youth, Democracy and Change”, parte a proiectului EU: Parlamentary Exchange Dialoque Program, organizat de GNAT (Parlamentul Turciei) & EU Parliament; titlul referatului: “Youth Spere of Society”; key-speaker, Izmir, Turcia – 3-5 iulie 2013; publ: http://pecs.tbmm.gov.tr;

2013: Conferinta ISSTA: “Church and State Relationship: from Constantine the Great to Post-Maastricht Europe”, din seria conferințelor: “Religion and Politics”, key-speaker cu articol: “The Christian Politician: Between God’s Call and Political Interest” & „The Church and The Christian in Public Arena”, publicații online: www.issta.ro & www.fto.ro/altarul-reintregirii;

2013: Conferința internațională: “Good Governance”, “, parte a proiectului EU: Parlamentary Exchange Dialoque Program, organizat de GNAT (Parlamentul Turciei) & CFCU & LDK & EU Parliament; titlul referatului: “Turkey and EU Perspectives on Good Governance”; Panel III: key-speaker, Berlin, Germania – 28-29 aprilie 2013; Publ. Yeni Yildiz, Nr.5, Aprilie 2013, p.4;

2013: Conferința internațională: “European Integration Through The Cooperation of Parliaments, Civil Society and The Independent Regulatory Bodies in South-East Europe”, organizată de: SEECP & Assembly of The Republic of Macedonia & European Movement & USAID & Friedrich EBERT Stiftung & National Democratic Institut (NDI);PanelI I: Democracy and Human Rights between Legislation and Reality; key-speaker, titlul: “Moral Minimalism: A March for Humanity Values”, Skopje, Macedonia – 15-16 aprilie 2013;

2013: Parlamentul Sud Coreean, Evenimentul Micul Dejun cu Rugăciune – Ediția a 45-a, Seul –7 martie 2013;

2012: Conferința națională: „Dreptatea – abordare juridică, politică, socială și teologică”, Organizator: Facultatea de Drept, Universitatea Brașov, key-speaker: Ben-Oni Ardelean, “Dreptatea în societatea contemporană: o abordare politică”, site: conferintadedrept.ro, Brașov, 30-31 octombrie 2012;

2012: Conferința internațională: „Libertate și credință – între actualitate și necesitate”, Organizator: Facultatea de Teologie Baptistă – UB & Societatea pentru Învățătura Poporului Român & Centrul pentru formare profesională continuă București – Asociația Conștiință și Libertate , key-speaker: Ben-Oni Ardelean, “Cooperarea interumană pentru libertate religioasă”, București, 1-2 octombrie 2012;

2012: Conferința: „International Business Information Management Conference” – 18th IBIMA – on 9-10 May 2012 in Istanbul, Turkey (ISBN: 978-0-9821489-7-6, www.ibima.org), prezentare lucrare online;

2011: Conferința „Valori Creștin-Democrate, Valorile Europei Unite”, Conferința ECPF & WorldTeach & Cabinet Dep.Dugulescu Cristi, lector, titlul: „Internalizarea valorilor creștine în societate”, 9-11 noiembrie 2011;

2011: Conferința „Cu Dumnezeu printre popoare”, Conferința Bisericilor Creștine Baptiste Române din Diaspora Europeană, lector, titlul: „Eficientizarea mărturiei creștine printre europeni”, “Expresia dorinței de unitate” – publicat pe pagina web Eurobaptiști: http://www.eurobaptisti.eu/madrid2011.htm, 21-23 octombrie 2011;

2011: Conferința internațională: „Simpozionul libertate de conștiință și de credință”, organizat de Grupul Ecumenic de Rugăciune din Parlamentul României și European Christian Political Movement (ECPM), prezentare comunicare științifică: „Religious Freedom’s Ethic Dimension: Individual vs. Communitarian”, Palatul Parlamentului României, București – 23 iunie 2011;

2010: Conferința internațională: Participarea și implicarea liderilor religioși în societatea civilă din România, Organizată de Asociația Familiilor din România, prezentare: „ Interese individuale vs. valori creștine: dilemă și provocare”, Centrul de Educație Creștină și Cultură Contemporană – Areopagus, Timișoara – martie 2010;

2010: Conferința internațională: Christianity and society, organizator Asociația pentru Promovarea Excelenței în Conducere & Reformed Political Party of the Nederlands & Centrul de Analiză Politică a Universității Babes Bolyai, prezentări: „Viziunea APEC” & „The Bible and Religious Freedom”, 26-27 noiembrie 2010, Valea Draganului – Cluj;

2006: Conferința internațională: „Umblarea cu Dumnezeu”, Conferința Românilor Creștini din Olanda, 27-29 octombrie 2007; lector; materiale în format electronic – CD x 3 vol.;

2005: Conferința internațională: „Congresul CORA” (Congress of Romanian Americans), Chicago, USA – aprilie 2005, lector;

2003: Conferința de Misiune Transculturala, Oshawa, ON, Canada – noiembrie 2003, lector;

2003: Conferința internațională: “Romanian-American Network”, Chicago, USA – septembrie 2003, lector

2003: Conferința internațională: „Folosirea tehnologiei in educația teologică”, organizator: Greater Europe Mission, Ukraine, aprilie 2003;

2002: Conferința internațională: “Global Mission Event”,  referat prezentat: „Sovereignty of God”; Organizator:  Fair Oaks Presbiterian Church, Sacramento, CA, SUA,  noiembrie 2002; lector  

2003: Conferința internațională: “Church Growth”, Keswick, Anglia – Mai 2003; lector

2000: Conferința internațională: „Amsterdam 2000”, Amsterdam, Olanda – august 2000, Organizatia Billy Graham Association (BGA);

CONFERINȚE NAȚIONALE

2020  Conferința ASOR, secțiune: “Științe economice, sociologice și juridice”, Titlul susținut: “Leadershipul politic – cerințele societății moderne”  – București – 26 noiembrie 2020;    

2014  Conferința Investește în tine. Fi antrepenor!, key-speaker cu tema: “Previziunea pragmatică a deschiderii bugetare 2014-2020”, în cadrul proiectului de promovare a antrepenoriatului în cadrul tinerilor; Hotel Boavista Timișoara – 17 septembrie 2014;

2014  Conferința Viața creștină în cetatea Sibiului, key-speaker cu tema: „Evanghelia pentru societate”, în cadrul evenimentului Micul Dejun cu Rugăciune – Ediția a II-a, Sibiu, 31 ianuarie 2014;

2013  Conferința: Politica educațională în consilierea carierei elevilor, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investește in oameni!; 14-15 noiembrie 2013, Timișoara;  

2013  Conferința: Implicarea agenților economici locali în dezvoltarea școlii profesionale timișene, conferința a avut loc la Sala de Consiliu a Primăriei Timișoara, 15 noiembrie 2013; organizator; invitat special Ministrul Secretar de Stat din cadrul Ministerului Educației Naționale, Prof. Stelian Fedorca; Timișoara 2013;  

2011  Conferința Statul și Biserica, lector cu tema: „Religia în spațiul public”, Palatul Parlamentului României, Evenimentul Micul Dejun cu Rugăciune – Ediția 2011, Organizat de Grupul Ecumenic de Rugăciune din Parlamentul României, București – 7-9 decembrie 2011, publicat online pe pagina web a Comunității Creștine Baptiste Timișoara:http://www.baptist-tm.ro/religia-in-spatiul-public-discurs-dr-ben-oni-ardelean-in-parlament;

2007  Conferinţa „Creștinismul și societatea”, Invitat Special: Dr. John D. Ashcroft (ex-Attorney Genral SUA), organizator: Organizația Euro-Christic (Reprezentant Pres. Ben-Oni Ardelean) & Asociația Creștin Democrația & Asociația Prezbiteriană & World Vision Romania, Centrul Creștin Valea Drăganului, Cluj,  28-30 iunie 2007;  

2006  Conferinţa „Escatologie biblică”, organizator: Organizația Strigătul de la Miezul Nopții & Biserica Creștină Baptistă „Ghetsemani” Caransebeş, Județul Caraș,  septembrie 2006;

CONFERINȚE

Ben-Oni Ardelean, “Medierea integrativă și soluționarea conflictelor”, la Conferinţa “Medierea în contextul noilor Coduri”, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept & Asociația “O șansă pentru viitor”, Timișoara – 28 martie 2013;

Ben-Oni Ardelean, „Interese individuale vs. valori creștine: dilemă și provocare”, prezentare ca lector la Conferința internațională: Participarea și implicarea liderilor religioși în societatea civilă din România, Organizată de Asociația Familiilor din România, Centrul de Educație Creștină și Cultură Contemporană – Areopagus, Timișoara – martie 2010;

Ben-Oni Ardelean , Interliniar la Cartea Exod , lucrare de licență susținută la Institutul Teologic Baptist din București în Sesiunea de Licență din 1998;

POLITIC INTERNAȚIONAL

2020 NATO – Adunarea Parlamentară – 17-19 Februarie – Bruselles;

2019 NATO – Adunarea Parlamentară – 9-11 Decembrie – Washington;

2019 UE – Presedenția României la Consiliul Uniunii Europene – 6-8 Martie – București, Inter Parliamentary Conference for the Common Security and Defence Policy (CFSP / CSDP);

2019 UE – Presedenția la Consiliul Uniunii Europene – 4-6 Septembrie – Vilnius,  Inter Parliamentary Conference for the Common Security and Defence Policy (CFSP / CSDP);

2019  NATO – Adunarea Parlamentară – Septembrie – Bratislava;

2019  NATO – Adunarea Parlamentară – 18-20 Februarie – Bruselles;

2019  NATO – Adunarea Parlamentară – 9-11 Decembrie – Washington;

2019  ROMANIA2019.eu: The State of Europe Forum 2019 – 9-10 mai – Parlamentul României (speaker);

2018 Free Iran – Grand Rassemblement (speaker) – Paris – iunie;

COMITETE ȘTIINȚIFICE

Ben-Oni Ardelean – Parte din Comitet Științific: Jurnalul Libertății de Conștiință, Editura Universitară (CNCS), București 2013;

Ben-Oni Ardelean– Membru colectivul redacțional la Jurnalul Teologic, București – 2011 –  prezent;

Ben-Oni Ardelean – Membru colectivul redacțional la POLIticS & Media – Deva 2010 –  2011;

PROIECTE DE CERCETARE

2010 – 2011 GRANT INTERNAȚIONAL;  calitatea: membru; tema cercetare: Relații româno-grecești în perioada 1945-1989 în lumina unor noi documente; instituții partenere: Universitatea Yale – SUA (Programul de studii hellenice) & Institutul de Istorie „Vasile Mihăilescu” – Universitatea din Craiova, România & Consiliul Național de Studierea a Arhivelor Securității România & Universitatea Macedonia din Salonic, Grecia;

2011 GRANT INTERNAȚIONAL; calitatea: director de grant; tema cercetare: Lidership transformațional în slujirea contemporană; instituția finanțatoare parteneră: Institutul Biblic de Predicare (Canada); Grant câștigat pentru Institutul Teologic Baptist – București;

2008 ian-feb: Grant individual:  bursă cercetare doctorală la Fuller Seminary, Pasadena, USA;

2008  mai-iun: Grant individual: bursă cercetare doctorală la Regen’s Park Collage, Oxford University, Anglia.

RECENZII

2014 “Prefață”: The Substance Use and Social Factors in Bucharest 2012- 2013, Adrian Sârbu,Daniel Maris & Otniel Bunaciu (eds.), Risoprint, Cluj Napoca 2014;

2008 „Cuvânt înainte”: Diana Brădean, Despre mine…Despre El…Despre noi…, Editura Cetate,Deva 2008, pp.3-4;

2007 „Cuvânt înainte”: Petru Dugulescu, Democrație și Persecuție , Editura Multimedia Internațional, Arad 2007, pp.3-5;